Over ons

Merckmanual.nl is de toonaangevende onafhankelijke, non-profit gezondheidsinformatiebron voor vrouwen. Onze missie is om vrouwen voor te lichten over het maken van weloverwogen gezondheidskeuzes voor zichzelf en voor hun gezin. Al 30 jaar lang hebben miljoenen vrouwen zich op merckmanual.nl gewend voor antwoorden op hun meest persoonlijke vragen over gezondheidszorg. Merckmanual.nl biedt objectieve, op onderzoek gebaseerde gezondheidsinformatie die door medische experts is beoordeeld om de nauwkeurigheid ervan te garanderen. Consumenten, zorgaanbieders, non-profitorganisaties en zakelijke partners en de media vertrouwen merckmanual.nl als waardevolle en betrouwbare gezondheidsinformatiebron.

Niets is belangrijker voor onze gezondheid dan toegang tot bekwame en betaalbare zorg en de veiligheid van onze geneesmiddelen en gezondheidszorg. Merckmanual.nl werkt aan de educatie van vrouwen over gezondheidsbeleidskwesties op deze en andere gebieden. We erkennen het belang van klinische proeven voor het verbeteren van de gezondheid van vrouwen en het ondersteunen van gezondheidsonderzoek voor vrouwen, met name waar seks een verschil kan maken in onderzoeksresultaten. Merckmanual.nl pleit namens vrouwen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van vrouwen een primaire focus is van beleidsmakers en belangenbehartigers. Onze investering in het ontwikkelen van op wetenschap gebaseerde informatie en onze inspanningen om perspectieven te integreren die worden weerspiegeld door vooruitgang in onderzoek en technologie, zullen onze missie om vrouwen te voorzien van relevante en nauwkeurige gezondheidsbronnen bevorderen.