Privacybeleid

Het nationale merckmanual.nl Resource Center, Inc. (“merckmanual.nl”) die zaken doet als merckmanual.nl geloven sterk in het recht van een individu op privacy. We erkennen dat u ons vertrouwt om hoogwaardige gezondheidsinformatie te verstrekken. We hanteren dezelfde hoge normen als we uw persoonlijke informatie beschermen (‘persoonlijke informatie’ wordt gedefinieerd als elke informatie die identificeert of kan worden gebruikt om de persoon te identificeren waarop deze informatie betrekking heeft) en persoonlijke gezondheidsinformatie (‘persoonlijke gezondheidsinformatie’ is gedefinieerd als alle informatie die uw persoonlijke informatie combineert met bekende gezondheidskenmerken).

Merckmanual.nl heeft dit Privacybeleid opgesteld om onze praktijken te beschrijven met betrekking tot de informatie die we verzamelen van gebruikers van onze Services. Dit Privacybeleid is door verwijzing opgenomen in de gebruiksvoorwaarden van merckmanual.nl (de “Voorwaarden”). Lees dit privacybeleid door voordat u onze Services gebruikt. Door onze Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Privacybeleid en onze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid en de Voorwaarden, gebruik dan onze Diensten niet. Alle andere voorwaarden die niet zijn gedefinieerd in Sectie 14 of anderszins hierin, hebben de betekenis zoals uiteengezet in de Voorwaarden.

Dit privacybeleid legt uit:

De soorten informatie verzameld door merckmanual.nl en haar partners via de Services en de doeleinden waarvoor we deze gebruiken.

Hoe merckmanual.nl uw informatie verzamelt, opslaat en deelt.

Uw rechten met betrekking tot dergelijke informatieverzameling.

1. Scope

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie die wordt verwerkt door merckmanual.nl in het kader van ons bedrijf, inclusief op de site en andere online of offline aanbiedingen (samen met alle toekomstige online en offline aanbiedingen die door of namens merckmanual worden uitgevoerd. nl, de “Diensten”). Van alle personen wiens verantwoordelijkheden de Verwerking van Persoonlijke Informatie namens merckmanual.nl zijn, wordt verwacht dat zij die gegevens beschermen door zich te houden aan dit Privacybeleid. Dit privacybeleid is bedoeld om globaal aan vereisten te voldoen, inclusief die in Noord-Amerika, Europa, APAC en andere rechtsgebieden.

Dit beleid is van toepassing op alle operationele divisies, dochterondernemingen, filialen en filialen van merckmanual.nl en eventuele aanvullende dochterondernemingen, filialen of filialen van merckmanual.nl die we later kunnen vormen.

2. Transparantie / kennisgeving

De soorten persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen (rechtstreeks van u of van externe bronnen) en onze privacypraktijken zijn afhankelijk van de aard van de relatie die u hebt met merckmanual.nl en de vereisten van toepasselijk recht. Enkele manieren waarop merckmanual.nl persoonlijke informatie kan verzamelen, zijn onder andere:

U kunt persoonlijke gegevens rechtstreeks aan merckmanual.nl bezorgen door middel van interactie met de Services, deelname aan enquêtes, registratie om onze Nieuwsbrieven te ontvangen, tijdens evenementen zoals prijsvragen en het aanvragen van Services of informatie.

Tijdens het navigeren door de Services kan ook bepaalde passieve informatie over uw bezoek worden verzameld, onder meer via cookies en soortgelijke technologieën zoals hieronder beschreven.