DMCA

Hoe inhoudintegriteit wordt beheerd: Inhoud die wordt gepresenteerd op merckmanual.nl is originele inhoud ontwikkeld door merckmanual.nl, tenzij anders aangegeven. Ervaren medische journalisten, gezondheidsredacteuren en specialisten in de gezondheidssector zijn redacteuren van merckmanual.nl. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van content op merckmanual.nl en hun werk wordt beheerd door redacteuren en webdirecteuren van merckmanual.nl.

Hoe content wordt gekozen: Gezondheids- en welzijnsonderwerpen op merckmanual.nl worden over het algemeen geselecteerd voor opname op de website vanwege hun belang voor de gezondheid van vrouwen, wellness en / of de levensstijl van vrouwen. Ideeën voor onderwerpen worden gegenereerd door redacteuren van merckmanual.nl, medische experts verbonden aan merckmanual.nl en consumenten. Inhoudsbeslissingen worden ook gedreven door richtlijnen opgesteld door toonaangevende gezondheids- en welzijnsorganisaties en de federale overheid.

Hoe inhoud wordt ontwikkeld: de redactie van merckmanual.nl onderzoekt zorgvuldig elk onderwerp om de meest geschikte en actuele informatie te bepalen die aan de consument kan worden gepresenteerd. Onderzoek omvat het raadplegen van primaire en secundaire bronnen, waar van toepassing, en omvat mogelijk consultatie en interviews met medische en welzijnsexperts. Geraadpleegde bronnen voor achtergrondinformatie worden geassocieerd met gerespecteerde academische instellingen en / of gerespecteerde beroepsverenigingen. Gedurende het gehele redactionele proces behoudt merckmanual.nl de redactionele controle over alle inhoud waarbij de beoordeling door externe bronnen is betrokken.

Hoe redactionele onafhankelijkheid en relaties met derden worden beheerd: in het geval dat merckmanual.nl samenwerkt met een derde partij die een deel of een deel van een gezondheidseducatiecampagne en de bijbehorende inhoud financiert, oefent merckmanual.nl redactionele supervisie gedurende de projectontwikkeling om ervoor te zorgen redactionele onafhankelijkheid. Informatie over behandelingsopties en wellnessaanbevelingen wordt geschreven en gepubliceerd door de redactie van merckmanual.nl, niet door derden; branding is toegestaan ​​maar moet alle concurrenten in de markt vermelden. Zorgvuldig onderzoek van alle inhoud, evenals beoordelingen door onafhankelijke experts, zorgen ervoor dat de inhoud accuraat en objectief blijft.