MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Manisch-depressieve stoornis

Manisch-depressieve stoornis is een aandoening waarbij perioden van opperste uitbundigheid en opwinding worden afgewisseld met perioden van depressie en wanhoop.

Kinderen hebben normaal gesproken vrij snelle stemmingswisselingen, van vrolijk en actief naar terneergeslagen en teruggetrokken. Deze wisselingen duiden zelden op een psychische aandoening. Manisch-depressieve stoornis (ook ‘bipolaire stoornis' genoemd) is veel ernstiger dan deze normale stemmingswisselingen en komt zelden voor bij kinderen, maar toch vaker dan voorheen werd aangenomen. De stoornis begint vaker in de adolescentie of aan het begin van de volwassenheid. (zie Depressie en manie: Manisch-depressieve stoornis)

De oorzaak is onbekend, maar aanleg voor de aandoening kan erfelijk zijn. In zeldzame gevallen veroorzaken stimulerende middelen als amfetaminen, die soms worden gebruikt voor ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) (zie Gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen: Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), bij kinderen symptomen die lijken op die van manisch-depressieve stoornis.

Symptomen

Veel kinderen met manisch-depressieve stoornis vertonen een combinatie van manie en depressie. Manie is een toestand van uitbundigheid, opwinding, gejaagde gedachten, prikkelbaarheid en hoge eigendunk (waarbij het kind het gevoel heeft dat het een groot talent heeft of een belangrijke ontdekking heeft gedaan). Manie en depressie treden tegelijkertijd op of wisselen elkaar snel af. In de manische perioden is de slaap verstoord en kan het kind agressief worden; vaak verslechteren de schoolprestaties. Kinderen met manisch-depressieve stoornis maken tussen de perioden in een normale indruk, in tegenstelling tot kinderen met hyperactiviteit, die voortdurend in een toestand van verhoogde activiteit verkeren. Omdat ADHD vergelijkbare symptomen kan veroorzaken, is het belangrijk dat beide aandoeningen van elkaar worden onderscheiden.

Behandeling

Manisch-depressieve stoornis wordt met stemmingsregulerende middelen als lithium, carbamazepine Handelsnaam
Tegretol
en valproaat behandeld. Met individuele psychotherapie en gezinstherapie kunnen kinderen en hun gezinsleden leren omgaan met de gevolgen van de aandoening.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Gedragsstoornis

Volgende: Oppositioneel-opstandige stoornis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer