MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen

Sectie

Aandoeningen bij kinderen
Aandoeningen van de luchtwegen
Introductie
uitklappen / inklappenAstma
uitklappen / inklappenBronchiolitis
uitklappen / inklappenPseudo-kroep
Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel
Introductie
uitklappen / inklappenAppendicitis
uitklappen / inklappenGastro-enteritis
uitklappen / inklappenGastro-oesofageale reflux
uitklappen / inklappenInvaginatie
uitklappen / inklappenMeckel-divertikel
uitklappen / inklappenObstipatie
Peptische zweer
uitklappen / inklappenTerugkerende buikpijn
Aandoeningen van keel, neus en oren
Introductie
uitklappen / inklappenFaryngitis
uitklappen / inklappenGehoorstoornissen
Knobbels (massa) in de hals
Laryngeale papillomen
uitklappen / inklappenMiddenoorontsteking
Otitis media met effusie (OME)
uitklappen / inklappenVergrote keel- en neusamandelen
Voorwerpen in de oren en neus
Aangeboren afwijkingen
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenAfwijkingen van de geslachtsorganen
uitklappen / inklappenAfwijkingen van de hersenen en het ruggenmerg
uitklappen / inklappenAfwijkingen van de urinewegen
uitklappen / inklappenAfwijkingen van het spijsverteringskanaal
uitklappen / inklappenBot- en spierafwijkingen
uitklappen / inklappenHartafwijkingen
Bacteriële infecties
Introductie
uitklappen / inklappenAcuut reuma
uitklappen / inklappenBacteriële hersenvliesontsteking (meningitis)
uitklappen / inklappenDifterie
uitklappen / inklappenEpiglottitis
uitklappen / inklappenKinkhoest
uitklappen / inklappenRetrofaryngeaal abces
uitklappen / inklappenUrineweginfectie
Verborgen (occulte) bacteriëmie
Botaandoeningen
uitklappen / inklappenIntroductie
Afglijding van dijbeenkop bij groeischijf
Chondromalacia patellae
Kyfose
uitklappen / inklappenScoliose
Ziekte van Legg-Calvé-Perthes
Ziekte van Osgood-Schlatter
Chromosomale en genetische afwijkingen
Introductie
Fragiele-X-syndroom
Lange‑QT‑tijd‑syndroom
uitklappen / inklappenSyndroom van Down
Syndroom van Klinefelter
Syndroom van Noonan
Syndroom van Turner
Triple-X-syndrome
XYY-syndroom
Diabetes mellitus
uitklappen / inklappenIntroductie
Erfelijke bindweefselaandoeningen
Introductie
Chondrodysplasie
uitklappen / inklappenCutis laxa
uitklappen / inklappenMucopolysacharidose
uitklappen / inklappenOsteogenesis imperfecta
uitklappen / inklappenOsteopetrose
uitklappen / inklappenPseudoxanthoma elasticum
uitklappen / inklappenSyndroom van Ehlers-Danlos
uitklappen / inklappenSyndroom van Marfan
Erfelijke stofwisselingsziekten
Introductie
uitklappen / inklappenStoornissen van de aminozuurstofwisseling
uitklappen / inklappenStoornissen van de koolhydraatstofwisseling
Stoornissen van de pyruvaatstofwisseling
uitklappen / inklappenStoornissen van de vetstofwisseling
Gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen
Introductie
uitklappen / inklappenAandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
uitklappen / inklappenBedplassen
Breath-holding spells
Driftbuien
uitklappen / inklappenDyslexie
Eetproblemen
Fecesincontinentie
uitklappen / inklappenLeerstoornissen
Schoolverzuim
Slaapproblemen
Geestelijke ontwikkelingsachterstand
uitklappen / inklappenIntroductie
Gezonde pasgeborenen en zuigelingen
Introductie
Bevordering van optimale ontwikkeling
De eerste paar dagen
Geestelijke en sociale ontwikkeling en gedragsontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling
Lichamelijk onderzoek
Ontlasting en urine
Preventie en onderzoeken door de arts
Slaap
Vaccinaties
Verzorging direct na de geboorte
uitklappen / inklappenVoeden
Infantiele encefalopathie
uitklappen / inklappenIntroductie
Juveniele chronische artritis
uitklappen / inklappenIntroductie
Kanker bij kinderen
Introductie
uitklappen / inklappenNeuroblastoom
uitklappen / inklappenRetinoblastoom
uitklappen / inklappenWilms-tumor
Mishandeling en verwaarlozing van kinderen
uitklappen / inklappenIntroductie
Normale adolescenten
Introductie
Lichamelijke ontwikkeling
Ontwikkeling van de seksualiteit
Preventieve gezondheidszorg
Sociale ontwikkeling
Verstandelijke ontwikkeling en gedragsontwikkeling
Normale peuters en schoolkinderen
Introductie
Bevordering van optimale gezondheid en ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling
Preventieve gezondheidszorg
Sociale en emotionele ontwikkeling
Verstandelijke ontwikkeling
Oogaandoeningen
Introductie
uitklappen / inklappenAmblyopie
Scheelzien
Problemen bij adolescenten
Introductie
Anticonceptie en tienerzwangerschappen
Gedragsproblemen
Klein postuur
Middelengebruik en ‑misbruik
Obesitas
Schoolproblemen
uitklappen / inklappenVertraagde seksuele rijping
Problemen bij pasgeborenen
Introductie
Aandoeningen van de schildklier
uitklappen / inklappenAanhoudende pulmonale hypertensie
uitklappen / inklappenAdemnoodsyndroom
uitklappen / inklappenApneu bij de prematuur
uitklappen / inklappenBloedarmoede
uitklappen / inklappenBronchopulmonale dysplasie
Geboorteletsel
Groot voor de zwangerschapsduur
uitklappen / inklappenHyperbilirubinemie
Klein voor de zwangerschapsduur (dysmatuur)
Meconiumaspiratiesyndroom
uitklappen / inklappenNecrotiserende enterocolitis
uitklappen / inklappenNeonatale sepsis (bloedvergiftiging bij pasgeborene)
uitklappen / inklappenPneumothorax
Polycytemie
uitklappen / inklappenPrematurenretinopathie
uitklappen / inklappenPrematuriteit
uitklappen / inklappenSerotiniteit
Tijdelijke tachypneu
Problemen bij zuigelingen en zeer jonge kinderen
Introductie
Darmproblemen
uitklappen / inklappenGroeiachterstand
Huiduitslag
uitklappen / inklappenKoorts
Niet-ingedaalde en retractiele zaadballen
Rusteloosheid, overmatig huilen en kolieken
Tanden krijgen
Verlatingsangst
Voedingsproblemen
Wiegendood
Psychische stoornissen
Introductie
uitklappen / inklappenAutisme
uitklappen / inklappenDepressie
Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
uitklappen / inklappenGedragsstoornis
uitklappen / inklappenManisch-depressieve stoornis
Oppositioneel-opstandige stoornis
uitklappen / inklappenSchizofrenie bij kinderen
uitklappen / inklappenSeparatieangststoornis
uitklappen / inklappenSomatoforme stoornissen
uitklappen / inklappenSuïcidaal gedrag
Syndroom van Asperger en PDD-NOS
Syndroom van Rett
Sociale kwesties met betrekking tot kinderen en hun familie
Introductie
Adoptie
Chronisch zieke kinderen
Echtscheiding
Kinderverzorging
Pleegzorg
Ziekte en overlijden van zuigelingen
Virusinfecties
Introductie
uitklappen / inklappenBof
Erythema infectiosum
uitklappen / inklappenInfectie met humaan-immunodeficiëntievirus (HIV)
uitklappen / inklappenInfecties van de luchtwegen
uitklappen / inklappenInfecties van het centrale zenuwstelsel
uitklappen / inklappenMazelen
uitklappen / inklappenPolio
uitklappen / inklappenRodehond (rubella)
Roseola infantum
uitklappen / inklappenSubacute scleroserende panencefalitis
uitklappen / inklappenWaterpokken
Illustraties
Tabellen
Disclaimer