MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen

Sectie

Keel, neus en oren
Aandoeningen van de keel
Introductie
Contactzweertjes van de stembanden
Epiglottitis
Laryngitis
Laryngokèles
Stembandknobbeltjes en -poliepen
uitklappen / inklappenStembandverlamming
uitklappen / inklappenTonsillaire cellulitis (flegmone) en peritonsillair abces
Aandoeningen van de neus en neusbijholten
Introductie
uitklappen / inklappenNeusbloedingen
uitklappen / inklappenNeusfracturen
Neuspoliepen
Perforatie van het tussenschot
Rhinitis
Scheef neustussenschot
uitklappen / inklappenSinusitis
Vestibulitis nasalis
Aandoeningen van het middenoor en het binnenoor
Introductie
Acute otitis media
Barotrauma
uitklappen / inklappenChronische otitis media
Fractuur van het slaapbeen
Mastoïditis
Myringitis
Neuronitis vestibularis
uitklappen / inklappenOorsuizen
uitklappen / inklappenOtitis media seromucosa
uitklappen / inklappenTrommelvliesperforatie
Tumoren van de gehoorzenuw
uitklappen / inklappenZiekte van Ménière
Gehoorverlies en doofheid
uitklappen / inklappenIntroductie
Kanker van de stemband en het strottenhoofd
Introductie
Kanker van de amandelen
Kanker van de neus en neusbijholten
Kanker van de neus-keelholte
uitklappen / inklappenKanker van het strottenhoofd
Keel, neus en oren
Introductie
De gevolgen van ouder worden
Keel
Neus en neusbijholten
uitklappen / inklappenOren
Uitwendige oor
Introductie
uitklappen / inklappenOtitis externa
Perichondritis
Tumoren
Verstoppingen
Verwonding
Illustraties
Tabellen
Disclaimer