MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen

Sectie

Immuunsysteem
Allergische reacties
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenAllergische reacties op inspanning
uitklappen / inklappenAnafylactische reacties
uitklappen / inklappenFysische urticaria
uitklappen / inklappenMastocytose
uitklappen / inklappenNetelroos en angio-oedeem
uitklappen / inklappenNiet-seizoensgebonden allergieën
uitklappen / inklappenSeizoensgebonden allergieën
uitklappen / inklappenVoedselallergie
Auto-immuunziekten
uitklappen / inklappenIntroductie
Biologie van het afweersysteem
Introductie
Effecten van het ouder worden
uitklappen / inklappenNiet-specifieke immuniteit
uitklappen / inklappenSpecifieke immuniteit
Immunodeficiënties
uitklappen / inklappenIntroductie
Ataxia teleangiectasia
Chronische granulomateuze ziekte
Chronische mucocutane candidiasis
DiGeorge-syndroom
Ernstige gecombineerde immunodeficiëntie
Hyper‑IgE‑syndroom
Immunodeficiëntie door miltaandoeningen
Primaire late hypogammaglobulinemie (common variable immunodeficiency: CVID)
Selectief tekort aan antilichamen
Syndroom van Wiskott-Aldrich
Voorbijgaande hypogammaglobulinemie bij zuigelingen
X-gebonden agammaglobulinemie (ziekte van Bruton)
Transplantatie
Introductie
Alvleeskliertransplantatie
Harttransplantatie
Levertransplantatie
Long- en hart-longtransplantatie
Niertransplantatie
uitklappen / inklappenPrincipes van orgaantransplantatie
Stamceltransplantatie
Transplantatie van andere organen
Illustraties
Tabellen
Disclaimer