MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen

Sectie

Kanker
Overzicht van kanker
Introductie
Hoe kanker ontstaat en zich verspreidt
Kanker en het immuunsysteem
Risicofactoren
Verschillende vormen van kanker
Preventie en behandeling van kanker
Introductie
Alternatieve geneeskunde
Bestraling
Bijwerkingen van de behandeling
Chemotherapie
Combinatietherapie
Immunotherapie
Operatie
Symptomen en diagnostiek bij kanker
Introductie
uitklappen / inklappenDiagnose
uitklappen / inklappenSymptomen
Illustraties
Tabellen
Disclaimer