MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen

Sectie

Nieren en urinewegen
Beschadiging van de urinewegen
Introductie
uitklappen / inklappenBlaasletsel
uitklappen / inklappenLetsel van de plasbuis
uitklappen / inklappenLetsel van de urineleiders
uitklappen / inklappenNierletsel
Biologie van de nieren en de urinewegen
Introductie
Blaas
uitklappen / inklappenDe nieren
Gevolgen van het ouder worden
Plasbuis
Urineleiders
Bloedvataandoeningen van de nieren
Introductie
uitklappen / inklappenAfsluiting van de nierslagaders
uitklappen / inklappenAthero-embolische nierziekte
uitklappen / inklappenMaligne nefrosclerose
uitklappen / inklappenNieradertrombose
uitklappen / inklappenNierschorsnecrose
Nefritis
Introductie
Asymptomatische glomerulaire proteïnurie en hematurie
uitklappen / inklappenNefritisch syndroom
uitklappen / inklappenNefrotisch syndroom
uitklappen / inklappenTubulo-interstitiële nefritis
Nierinsufficiëntie
Introductie
uitklappen / inklappenAcute nierinsufficiëntie
uitklappen / inklappenChronische nierinsufficiëntie
uitklappen / inklappenDialyse
Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenDiagnostisch onderzoek
Tubulaire en cysteuze nieraandoeningen
Introductie
uitklappen / inklappenCystinurie
uitklappen / inklappenHypofosfatemische rachitis
uitklappen / inklappenMedullaire-cystennieren
Medullaire-sponsnier
Nagel-patellasyndroom
uitklappen / inklappenNefrogene diabetes insipidus
uitklappen / inklappenPolycysteuze nieren
Renale glucosurie
uitklappen / inklappenRenale tubulaire acidose
Syndroom van Alport
uitklappen / inklappenSyndroom van Bartter
uitklappen / inklappenSyndroom van Fanconi
Syndroom van Liddle
uitklappen / inklappenZiekte van Hartnup
Tumoren van de nier en urinewegen
Introductie
uitklappen / inklappenBlaaskanker
Kanker van de plasbuis
uitklappen / inklappenKanker van het nierbekken en de urineleiders
uitklappen / inklappenNierkanker
Urine-incontinentie
uitklappen / inklappenIntroductie
Urinewegafsluiting
Introductie
uitklappen / inklappenHydronefrose
uitklappen / inklappenUrinewegstenen
Urineweginfecties
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenBlaasontsteking (cystitis)
uitklappen / inklappenNierbekkenontsteking (pyelonefritis)
uitklappen / inklappenOntsteking van de plasbuis (urethritis)
Ontsteking van de urineleider (ureteritis)
Illustraties
Tabellen
Disclaimer