MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen

Sectie

Lever en galblaas
Biologie van de lever en galblaas
Introductie
De gevolgen van ouder worden
Galblaas en galwegen
uitklappen / inklappenLever
Bloedvataandoeningen van de lever
Introductie
uitklappen / inklappenAandoeningen door aderafsluiting
Afwijkingen van de leverslagader
uitklappen / inklappenPortatrombose
uitklappen / inklappenSyndroom van Budd-Chiari
Vaatafwijkingen door andere ziekten
Diagnostisch onderzoek bij lever‑ en galblaasaandoeningen
Introductie
Beeldvormend onderzoek
Leverbiopsie
Galblaasaandoeningen
Introductie
uitklappen / inklappenCholecystitis
uitklappen / inklappenGalstenen
uitklappen / inklappenTumoren van de galwegen
Hepatitis
Introductie
uitklappen / inklappenAcute virushepatitis
uitklappen / inklappenChronische hepatitis
Klinische manifestaties van leverziekten
Introductie
uitklappen / inklappenAscites
uitklappen / inklappenCholestase
uitklappen / inklappenGeelzucht
uitklappen / inklappenLeverencefalopathie
uitklappen / inklappenLeverinsufficiëntie
Leververgroting
uitklappen / inklappenPortale hypertensie
Leververvetting, cirrose en verwante aandoeningen
Introductie
uitklappen / inklappenAlfa1-antitrypsinedeficiëntie
uitklappen / inklappenCirrose
uitklappen / inklappenLeververvetting
uitklappen / inklappenPrimaire biliaire cirrose
uitklappen / inklappenPrimaire scleroserende cholangitis
Tumoren van de lever
Introductie
Hemangioom in de lever
uitklappen / inklappenHepatoom
Leveradenoom
uitklappen / inklappenLevermetastasen
uitklappen / inklappenOverige primaire levertumoren
Illustraties
Tabellen
Disclaimer