MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen

Sectie

Psychische aandoeningen
Amnesie en verwante stoornissen
Introductie
uitklappen / inklappenDepersonalisatiestoornis
uitklappen / inklappenDissociatieve amnesie
uitklappen / inklappenDissociatieve fugue
uitklappen / inklappenDissociatieve-identiteitsstoornis
Angststoornissen
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenAcute stressstoornis
uitklappen / inklappenAngstgevoelens veroorzaakt door (genees)middelen of lichamelijke aandoeningen
uitklappen / inklappenFobische stoornissen
uitklappen / inklappenGegeneraliseerde angststoornis
uitklappen / inklappenObsessieve-compulsieve stoornis
uitklappen / inklappenPaniekaanvallen en paniekstoornis
uitklappen / inklappenPosttraumatische stressstoornis
Depressie en manie
Introductie
uitklappen / inklappenDepressie
uitklappen / inklappenManie
uitklappen / inklappenManisch-depressieve stoornis
Eetstoornissen
Introductie
uitklappen / inklappenAnorexia nervosa
uitklappen / inklappenBoulimia nervosa
uitklappen / inklappenVreetbuienstoornis
Middelengebruik en ‑misbruik
Introductie
uitklappen / inklappenAlcohol
uitklappen / inklappenAmfetaminen
uitklappen / inklappenAngstremmers en slaapmiddelen
uitklappen / inklappenCocaïne
uitklappen / inklappenFencyclidine
uitklappen / inklappenGammahydroxybutyraat
uitklappen / inklappenHallucinogenen
uitklappen / inklappenKetamine
uitklappen / inklappenMarihuana
uitklappen / inklappenNicotine
uitklappen / inklappenOpioïden
uitklappen / inklappenVluchtige stoffen
Overzicht van de geestelijke gezondheidszorg
Introductie
uitklappen / inklappenBehandeling van psychische aandoeningen
Classificatie en diagnose van psychische aandoeningen
uitklappen / inklappenPsychische aandoeningen en de maatschappij
Persoonlijkheidsstoornissen
uitklappen / inklappenIntroductie
Schizofrenie en waanstoornis
Introductie
uitklappen / inklappenSchizofrenie
uitklappen / inklappenWaanstoornis
Seksualiteit
Introductie
uitklappen / inklappenGenderidentiteit
uitklappen / inklappenParafilieën
Somatoforme stoornissen
Introductie
uitklappen / inklappenConversiestoornis
uitklappen / inklappenHypochondrie
uitklappen / inklappenSomatisatiestoornis
uitklappen / inklappenStoornis in de lichaamsbeleving
Suïcidaal gedrag
uitklappen / inklappenIntroductie
Illustraties
Tabellen
Disclaimer