MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen

Sectie

Zenuwstelsel
Aandoeningen van de hersenzenuwen
Introductie
Aandoeningen van de nervus hypoglossus
uitklappen / inklappenAangezichtsverlamming
uitklappen / inklappenGlossopharyngeusneuralgie
Hemifaciale spasmen
Internucleaire oftalmoplegie
uitklappen / inklappenTrigeminusneuralgie
Verlamming van hersenzenuwen die de oogbewegingen controleren
Aandoeningen van de perifere zenuwen
Introductie
uitklappen / inklappenAandoeningen van de motorische zenuwen
uitklappen / inklappenAandoeningen van de neuromusculaire overgang
uitklappen / inklappenErfelijke neuropathieën
Mononeuritis multiplex
Mononeuropathie
uitklappen / inklappenPlexusaandoeningen
uitklappen / inklappenPolyneuropathie
uitklappen / inklappenSpinale spieratrofieën
uitklappen / inklappenThoraxapertuursyndromen
Biologie van het zenuwstelsel
Introductie
Effecten van het ouder worden
Hersenen
Perifere zenuwen
Ruggenmerg
Cerebrovasculair accident
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenHemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding)
uitklappen / inklappenHerseninfarct
uitklappen / inklappenTransient ischemic attack (TIA)
Delirium en dementie
Introductie
uitklappen / inklappenDelirium
uitklappen / inklappenDementie
uitklappen / inklappenDe ziekte van Alzheimer
Diagnose van aandoeningen van hersenen, ruggenmerg en zenuwen
Introductie
Anamnese
uitklappen / inklappenDiagnostisch onderzoek
Lichamelijk onderzoek
Duizeligheid en vertigo
uitklappen / inklappenIntroductie
Benigne paroxismale positieduizeligheid
uitklappen / inklappenReisziekte
uitklappen / inklappenVertigo
Epileptische aandoeningen
uitklappen / inklappenIntroductie
Infantiele spasmen en koortsstuipen
Hersenfunctiestoornissen
Introductie
uitklappen / inklappenFunctiestoornissen per locatie
Hoofdletsels
uitklappen / inklappenIntroductie
Hersencontusie en ‑laceratie
Hersenschudding
Intracraniële hematomen
Schedelfractuur
Hoofdpijn
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenClusterhoofdpijn
uitklappen / inklappenMigraine
uitklappen / inklappenSpanningshoofdpijn
Infecties van de hersenen en het ruggenmerg
Introductie
uitklappen / inklappenAcute bacteriële meningitis
uitklappen / inklappenChronische meningitis
uitklappen / inklappenHersenabces
Parasitaire infecties
Subduraal empyeem
Lage rugpijn
uitklappen / inklappenIntroductie
Multipele sclerose en verwante aandoeningen
Introductie
Andere primaire demyeliniserende ziekten
uitklappen / inklappenMultipele sclerose
Pijn
Introductie
uitklappen / inklappenBehandeling van pijn
Beoordeling van pijn
uitklappen / inklappenVormen van pijn
Prionziekten
Introductie
Fatale familiaire insomnie
Koeroe
uitklappen / inklappenZiekte van Creutzfeldt-Jakob
Ziekte van Gerstmann-Sträussler-Scheinker
Reuk- en smaakstoornissen
uitklappen / inklappenIntroductie
Ruggenmergaandoeningen
Introductie
uitklappen / inklappenAfsluiting van de bloedtoevoer
uitklappen / inklappenBloeduitstorting in het ruggenmerg
uitklappen / inklappenCervicale spondylose
uitklappen / inklappenHereditaire spastische paraparese
uitklappen / inklappenLetsel als gevolg van een ongeluk
uitklappen / inklappenMyelitis transversa (acute transversale myelitis)
uitklappen / inklappenRuggenmergcompressie
Subacute gecombineerde degeneratie van het ruggenmerg
uitklappen / inklappenSyrinx
Slaapstoornissen
Introductie
Hypersomnie of overmatige slaap
uitklappen / inklappenNarcolepsie
Parasomnieën
uitklappen / inklappenSlaapapneu
Slaapstoornissen bij mensen met dementie
uitklappen / inklappenSlapeloosheid
Stoornissen van het bewegingsapparaat
Introductie
uitklappen / inklappenChorea en athetose
Coördinatiestoornissen
uitklappen / inklappenDystonie
Myoklonie
Progressieve supranucleaire paralyse
uitklappen / inklappenSyndroom van Shy-Drager
uitklappen / inklappenTics
uitklappen / inklappenTorticollis spasmodica
uitklappen / inklappenTremor
uitklappen / inklappenZiekte van Huntington
uitklappen / inklappenZiekte van Parkinson
Stupor en coma
uitklappen / inklappenIntroductie
Tumoren van het zenuwstelsel
Introductie
Beschadiging van het zenuwstelsel door bestraling
uitklappen / inklappenHersentumoren
uitklappen / inklappenNeurofibromatose
uitklappen / inklappenTumoren van het ruggenmerg
Illustraties
Tabellen
Disclaimer