MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen

Sectie

Longen en luchtwegen
Aandoeningen van de longvliezen
Introductie
uitklappen / inklappenPleura-effusie
uitklappen / inklappenPleuritis
uitklappen / inklappenPneumothorax
Ademhalingsinsufficiëntie
uitklappen / inklappenIntroductie
Allergische longaandoeningen
Introductie
uitklappen / inklappenAllergische alveolitis
uitklappen / inklappenAllergische bronchopulmonale aspergillose
uitklappen / inklappenEosinofiele pneumonie
uitklappen / inklappenSyndroom van Goodpasture
ARDS (acute respiratory distress syndrome)
uitklappen / inklappenIntroductie
Astma
uitklappen / inklappenIntroductie
Atelectase
uitklappen / inklappenIntroductie
Beroepslongaandoeningen
Introductie
uitklappen / inklappenAsbestose
uitklappen / inklappenBeroepsastma
uitklappen / inklappenBerylliose
uitklappen / inklappenByssinose
uitklappen / inklappenMijnwerkerslong
uitklappen / inklappenSilicose
Vezelbewerkerslong
Biologie van de longen en de luchtwegen
Introductie
Afweermechanismen
De borstholte
Effecten van het ouder worden
Het ademhalingsstelsel
Regulatie van de ademhaling
Uitwisseling van zuurstof en kooldioxide
Bronchiëctasieën
uitklappen / inklappenIntroductie
Bronchitis
uitklappen / inklappenIntroductie
Chronische obstructieve longziekte
uitklappen / inklappenIntroductie
Cystische fibrose
uitklappen / inklappenIntroductie
Interstitiële longaandoeningen
Introductie
uitklappen / inklappenAlveolaire proteïnose
Cryptogene organiserende pneumonitis
Desquamatieve interstitiële pneumonie
uitklappen / inklappenGranulomatose van de cellen van Langerhans
uitklappen / inklappenIdiopathische longfibrose
Lymfoïde interstitiële pneumonie
uitklappen / inklappenSarcoïdose
Longabces
uitklappen / inklappenIntroductie
Longembolie
uitklappen / inklappenIntroductie
Longkanker
uitklappen / inklappenIntroductie
Longrevalidatie
Introductie
Ademhalingsoefeningen
Deelname en doelstelling
Fysiotherapie van de borstkas
Gebruik van en voorlichting over geneesmiddelen
Houdingsdrainage
Inspanningsoefeningen
Psychosociale hulpverlening
Uitzuigen
Voedingsanalyse en -advies
Zuurstoftoediening
Pneumonie
uitklappen / inklappenIntroductie
Aspiratiepneumonie
Nosocomiale pneumonie
Pneumocystispneumonie
Schimmelpneumonie
Thuis opgelopen (community‑acquired) pneumonie
Pulmonale hypertensie
uitklappen / inklappenIntroductie
Symptomen en diagnose van longaandoeningen
Introductie
uitklappen / inklappenDiagnose
uitklappen / inklappenSymptomen
Illustraties
Tabellen
Disclaimer