MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Kwaadaardige tumoren

Kwaadaardige primaire tumoren zijn uiterst zeldzaam. Ze vormen ongeveer een kwart van alle primaire harttumoren. De meest voorkomende typen zijn sarcomen, die ontstaan uit bloedvatwanden. Secundaire harttumoren komen veel vaker voor, al is moeilijk te bepalen hoe vaak precies.

Symptomen

De symptomen van kwaadaardige harttumoren zijn in wezen dezelfde als die van goedaardige en hangen af van de locatie van de tumor. De symptomen van kwaadaardige tumoren nemen echter vaak sneller toe dan die van goedaardige, omdat de kwaadaardige veel sneller groeien. Tot de overige symptomen behoren het plotseling ontstaan van hartfalen, hartritmestoornissen en het weglekken van bloed naar het pericard, waardoor de hartwerking kan worden belemmerd en harttamponnade kan ontstaan (zie Ziekten van het pericard:Acute pericarditisIllustraties). Kwaadaardige primaire harttumoren kunnen zich uitzaaien (metastaseren) naar de wervelkolom, naar nabijgelegen weefsels of naar organen als longen en hersenen.

Bij een secundaire harttumor heeft de patiënt ook vaak symptomen die worden veroorzaakt door de oorspronkelijke tumor en door uitzaaiingen elders in het lichaam. Bepaalde soorten kanker, zoals borst- of longkanker, kunnen rechtstreeks het hart, vooral het pericard, ingroeien; in dit geval kan het hart bekneld raken doordat de tumor ophoping van bloed en ander vocht veroorzaakt. Ook kan een tumor zich via de bloedbaan of het lymfestelsel naar de hartspier en de hartholten uitzaaien; in dergelijke gevallen kunnen zich symptomen van hartfalen voordoen.

Diagnose en behandeling

De methoden om de diagnose ‘kwaadaardige harttumor' te stellen zijn dezelfde als die worden gebruikt voor goedaardige harttumoren. Bij secundaire tumoren tracht men de oorspronkelijke tumor te vinden, als de locatie ervan nog niet bekend is.

Aangezien zowel primaire als secundaire kwaadaardige tumoren in het hart vrijwel altijd ongeneeslijk zijn, richt de behandeling zich op het verlichten van de symptomen. Afhankelijk van het type tumor wordt gekozen voor bestraling of chemotherapie.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Myxomen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer