MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen

Sectie

Hart en bloedvaten
Aandoeningen van aders
Introductie
uitklappen / inklappenArterioveneuze fistel
uitklappen / inklappenDiepveneuze trombose
uitklappen / inklappenOppervlakkige tromboflebitis
uitklappen / inklappenSpataders
Aandoeningen van de lymfevaten
Introductie
Acute lymfangitis
uitklappen / inklappenLymfadenitis
uitklappen / inklappenLymfo-oedeem
Aneurysma's en aortadissectie
Introductie
uitklappen / inklappenAneurysma's
uitklappen / inklappenAortadissectie
Atherosclerose
uitklappen / inklappenIntroductie
Cardiomyopathie
Introductie
uitklappen / inklappenCongestieve cardiomyopathie, gedilateerde cardiomyopathie
uitklappen / inklappenHypertrofische cardiomyopathie
uitklappen / inklappenRestrictieve cardiomyopathie
Coronaire hartziekte
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenAngina pectoris
uitklappen / inklappenHartinfarct
Hart en bloedvaten
Introductie
Bloedvaten
De gevolgen van ouder worden
uitklappen / inklappenHet hart
Hartfalen
Introductie
Compensatiemechanismen
Diagnose
Oorzaken
Preventie en behandeling
Symptomen
Hartklepafwijkingen
Introductie
uitklappen / inklappenAortaklepinsufficiëntie
uitklappen / inklappenAortaklepstenose
uitklappen / inklappenMitralisinsufficiëntie
uitklappen / inklappenMitralisklepprolaps
uitklappen / inklappenMitralisstenose
Pulmonalisstenose
uitklappen / inklappenTricuspidalisinsufficiëntie
Tricuspidalisstenose
Hartritmestoornissen
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenAV‑blok
uitklappen / inklappenBoezemextrasystolen
uitklappen / inklappenBoezemfibrilleren en boezemfladderen
Bundeltakblok
uitklappen / inklappenKamerextrasystolen
uitklappen / inklappenKamerfibrilleren
uitklappen / inklappenParoxismale supraventriculaire tachycardie
uitklappen / inklappenSinusknoopdisfunctie
uitklappen / inklappenSyndroom van Wolff‑Parkinson‑White
uitklappen / inklappenVentriculaire tachycardie
Harttumoren
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenKwaadaardige tumoren
uitklappen / inklappenMyxomen
Hoge bloeddruk
uitklappen / inklappenIntroductie
Infectieuze endocarditis
uitklappen / inklappenIntroductie
Lage bloeddruk
uitklappen / inklappenIntroductie
uitklappen / inklappenFlauwvallen
uitklappen / inklappenOrthostatische hypotensie
Postprandiale hypotensie
Perifere vaatziekten
Introductie
uitklappen / inklappenFunctionele perifere vaatziekten
uitklappen / inklappenPerifere vaatafsluitingen
Shock
Introductie
Prognose en behandeling
Symptomen en diagnose
Symptomen en diagnose van hart- en vaatziekten
Introductie
uitklappen / inklappenDiagnose
uitklappen / inklappenSymptomen
Ziekten van het pericard
Introductie
uitklappen / inklappenAcute pericarditis
uitklappen / inklappenChronische pericarditis
Illustraties
Tabellen
Disclaimer